Sức chịu tải cọc Ly Tâm D300 - D350 - D400 - D450 - D500

Cọc Ly Tâm D300 - D350 - D400 - D450 - D500 sức chịu tải cọc Ly Tâm tính như thế nào? Những Loại cọc Ly Tâm này thường thi công bằng loại máy chuyên dụng nào?

1- Thế nào là sức chịu tải cọc Ly Tâm?

Cọc bê tông Ly tâm là loại cọc dự ứng lực cọc tròn vì thế sức chịu tải của cọc sẽ được tính theo công thức sau đây:

PVL=φ(RbAb+RscAst)

Ast : Số thép có trong cọc tính theo diện tích thép

Ab : Số bê tông được tính théo diện tích

Rsc : Mức độ nén của khối bê tông

Rb : Cường độ tính toán về nén của bê tông cọc;

φ : Hệ số ảnh hưởng bởi độ mảnh của cọc.

Sức chịu tải cọc Ly Tâm D300 - D350 - D400 - D450 - D500

+ Sức chịu Tải Vật Liệu cọc Ly Tâm : Pvl được tính theo công thức sau đây:

Ra=(Tcu/&-Tce/&/4)Ao

Ra : Sức kháng nén dọc trục tính toán của cọc, kN;

Ao : Diện tích mặt cắt ngang của cọc, mm2

Tce : Ứng suất hữu hiệu trong của cọc bê tông;

Tce : Cường độ chịu nén thiết kế của bê tông;

& : Hệ số an toàn. Đối với cọc PC có cường độ chịu nén của bê tông không thấp hơn 60 MPa thì giá trị hệ số an toàn & = 4.

+ Sức chịu tải theo cường độ đất Nền: Pđn được tính theo công thức sau đây:

Qu = Qs + Qp = As .fs+ Ap.qp

Qu : Sức chịu tải cực hạn của cọc;

Qp : Sức chịu tải cực hạn của đất nền dưới mũi cọc;

Qs : Sức chịu tải cực hạn do ma sát thành cọc;

As : Diện tích xung quanh cọc As = π*r2 ;

Ap : Tiết diện ngang cọc Ap = π*r2 ;

2- Những Loại cọc Ly Tâm Thường thi công bằng máy chuyên dụng nào?

Những loại cọc bê tông Ly Tâm thường thi công bằng máy chuyên dụng như máy Tải và Máy Robot tự hành có lực ép từ 60 tấn đến 300 tấn. Chúng chủ yếu thi công những công trình lớn có diện tích thi công to.

Ngoài ra dưới đây là bảng giá cọc bê tông Ly Tâm gửi tới khách hàng theo link sau: http://epcocbetonghn.net/bao-gia-ep-coc-be-tong/bao-gia-ep-coc-be-tong-ly-tam-du-ung-luc-d300-d350-d400-d500-79