Ép cọc bê bê tông nhà 2 Tầng, Nhà 3 Tầng, Nhà 4 Tầng, Nhà 5 Tầng, Nhà 6 Tầng, Nhà 7 Tầng

Tư vấn " Ép cọc bê bê tông nhà 2 Tầng, Nhà 3 Tầng, Nhà 4 Tầng, Nhà 5 Tầng, Nhà 6 Tầng, Nhà 7 Tầng, nhà 8 tầng, Nhà 9 tầng, Nhà 10 tầng" cho công trình nhà ống và nhà chữ L

Hôm nay công ty chúng tôi sẽ tư  vấn cho khách hàng về việc thi công nền móng cho công trình nhà ống và nhà chữ L có độ cao từ "nhà 2 Tầng, Nhà 3 Tầng, Nhà 4 Tầng, Nhà 5 Tầng, Nhà 6 Tầng, Nhà 7 Tầng, nhà 8 tầng, Nhà 9 tầng, Nhà 10 tầng" chúng tôi sẽ chia làm 2 loại ở đây:

TH1: Công trình nhà chữ L và nhà ống có số tầng dưới 7 tầng
TH2: Công trình nhà chữ L và nhà ống có số tầng trên 7 tầng

1- Công trình nhà chữ L và nhà ống có số tầng dưới 7 tầng

 Đối với những công trình có số tầng dưới 7 tầng nhà ống và nhà chữ L thì chúng ta có các giải pháp thi công để làm sao giảm chi phí nhất có thể. Thường nhà dưới 7 tầng lực ép phù hợp trên mỗi đầu cọc có lực ép là Pmin=40 tấnPmax=50 tấn thì thi công bằng máy Neo là phương pháp tối ưu giảm chi phí so với máy Tải và máy Bán Tải nhiều.

Ép cọc bê bê tông nhà 2 Tầng, Nhà 3 Tầng, Nhà 4 Tầng, Nhà 5 Tầng, Nhà 6 Tầng, Nhà 7 Tầng

  Nếu công trình gia đình nhà mình có bản thiết kế thì chúng ta dựa vào đó thi công theo yêu cầu của người thiết kế. Trong trường học người thiết kế yêu cầu thi công lực ép từ 40 tấn đến 50 tấn thì lúc đó chung ta sẽ thi công bằng phương pháp ép Neo thủy lực. Trong trường học người thiết kế yêu cầu thi công lực ép từ 50 tấn đến 60 tấn thì lúc đó chúng ta sẽ thi công bằng máy bán Tảimáy Tải sao cho phù hợp công trình của mình.

Đối với công trình có lực ép là Pmin=40 tấn và Pmax=50 tấn công trình nhà dân, loại cọc bê tông phù hợp với công trình là loại cọc bê tông 200x200 #200,250 thép chủ phi 14.

Đối với công trình lực ép  50 tấn đến 60 tấn thi công bằng máy bán tải và tải thi loại cọc phù hợp loại cọc bê tông thiết diện 250x250 có #250 4 cây thép chủ phi 16

2- Công trình nhà chữ L và nhà ống cho số tầng trên 7 tầng

 Trong trường hợp này công trình lớn vì thế mà chúng ta sử dụng loại cọc và phương pháp ép khác với công trình có số tầng dưới 7 tầng. Đối với công trình trên 7 tầng lực ép sẽ lớn chúng ta lúc này sử dụng phương pháp ép Tải, bán tải, hoặc robot tự hành nếu công trình rộng, loại cọc phù hợp cho những công trình này loại cọc vuống 250x250 hoặc cọc Ly tâm D300....

Ép cọc bê bê tông nhà 2 Tầng, Nhà 3 Tầng, Nhà 4 Tầng, Nhà 5 Tầng, Nhà 6 Tầng, Nhà 7 Tầng

Thi công ép cọc bằng máy Tải

Công trình có bản thiết kế theo yêu cầu của người thiết kế tùy mức độ lực ép bao nhiêu và loại cọc cần thi công cho công trình thì chúng ta thi công theo yêu cầu của người thiết kế để làm sao phù hợp với từng công trình cụ thể.

Ép cọc bê bê tông nhà 2 Tầng, Nhà 3 Tầng, Nhà 4 Tầng, Nhà 5 Tầng, Nhà 6 Tầng, Nhà 7 Tầng

Thi công ép cọc bằng máy Robot tự hành

KL: Tùy mức độ công trình và yêu cầu của người thiết kế cho từng công trình cụ thể mà chúng ta có thể sử dụng phương pháp ép cọc bê tông sao cho phù hợp để giảm chi phí tối thiểu cho công trình của mình. Đây là bảng báo giá ép cọc bê tông: http://epcocbetonghn.net/bao-gia-ep-coc-be-tong-1000013